Waarom investeren in psychedelica

Investeren in psychedelica – waarom juist nu in 2022?

Investeren in psychedelica is recentelijk meer in de belangstelling komen te staan. In 2020 zagen we al een aantal ontwikkelingen die een mogelijke voorbode zijn voor wat ons beleggers te wachten staat. Zo hebben verschillende beursintroducties plaatsgevonden van bedrijven die onderzoek doen naar nieuwe medicijnen gebaseerd op psychedelica. Dit bleef niet onopgemerkt, want een paar van deze bedrijven hebben al een aantal grote investeerders aangetrokken. Maar vanwaar deze interesse, en kunnen we als belegger meeprofiteren van een misschien wel startende hype? Op deze pagina leg ik allereerst uit wat psychedelica en het onderzoek hiernaar inhoudt. Vervolgens kaart ik 5 redenen aan die het investeren in psychedelica ondersteunen, om tot slot te eindigen met een samenvatting.

Navigatieknoppen

Wat is psychedelica?

Wat is psychedelica?

Psychedelica, ofwel psychedelische drugs zijn middelen die je waarneming beĆÆnvloeden. We kunnen hierbij denken aan voorbeelden als LSD, DMT, of paddo’s. Een groot deel van deze middelen zijn vrij in de natuur beschikbaar, en het is dan ook door deze reden dat het gebruik hiervan duizenden jaren terug dateert. Een voorbeeld zijn muurschilderingen van oeroude beschavingen die het bestaan, de werking, en mogelijke voordelen van paddo’s weerspiegelen. DMT is een ander voorbeeld van een drug die onder andere te vinden is binnen het zogenaamde ayahuasca. Dit is een spirituele thee waarvan bewijs is gevonden dat het 1,000 jaar geleden ook al werd gebruikt. Wie de term “ayahuasca” even door google trends haalt ziet al snel dat de populariteit van deze thee stevig is gegroeid laatste decennia.

Psychedelic Animal

Een stukje geschiedenis

Albert Hofmann
hippie community

Albert Hofmann en flowerpower

Psychedelica heeft vele ontwikkelingen doorstaan, maar 1938 is het startpunt van een reeks ontwikkelingen die afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden. Het is namelijk dit jaar dat chemicus Albert Hofmann per toeval LSD had uitgevonden, waarbij hij zelf als eerste de hallucinogene werking ervan ontdekte. Gefascineerd door zijn ontdekking heeft dit een aantal andere ontwikkelingen in gang gezet. Zo werden door Hofmann en collega’s therapeutische, commercieel interessante toepassingen gezocht voor het gebruik van LSD.

In de periode die volgde was er sprake van een ware psychedelische revolutie, waarbij LSD bij velen in de belangstelling stond. Deze periode wordt ook wel aangeduid als de hippie periode, of flowerpower. In 1966 werd het middel op lijst 1 van de opiumwet geplaatst, waarna er in 1971 door president Nixon een “war on drugs” werd uitgeroepen. Dit resulteerde in een groot taboe op drugs, waardoor zowel recreatief gebruik, als het onderzoek naar therapeutische doeleinden tot stilstand kwam.

Argumenten voor onderzoek

De 21e eeuw, hernieuwde interesse in het onderzoek naar psychedelica

Na een periode van stilstand is er momenteel hernieuwde interesse in de mogelijke voordelen die psychedelica kunnen bieden. Onderzoeken vinden wereldwijd plaats, waarbij er wordt gekeken naar de effecten van verschillende psychedelica op het brein. Het gaat hier voornamelijk over eerdergenoemde middelen als psilocybine (werkzame stof binnen paddo’s), LSD, en DMT. Klinische onderzoeken bekijken of deze middelen ondersteuning bieden bij het verlichten, of zelfs verhelpen van een aantal mentale aandoeningen. De voornaamste aandoeningen waar onderzoeken op zijn gericht betreffen: angststoornis, depressie, verslaving, en trauma’s.

Mentale aandoeningen en patiƫnten in nummers

Het onderzoek naar het effect van psychedelica op mentale aandoeningen is hard nodig. Bevolkingsonderzoeken verricht door instanties als het Trimbos en Jellinek laten zien dat het aantal patiƫnten met een mentale aandoening naar verhouding groot is. Daarnaast laten trends over afgelopen decennia zien dat aantallen verder stijgen. Zo is het aantal patiƫnten dat lijdt aan een angststoornis, en geregistreerd staat bij een huisarts tussen 2011 en 2019 met de helft gestegen. Een andere boosdoener omstreeks 2021 is corona, waarbij er een reƫle vrees bestaat dat deze crisis zal zorgen voor een toename van het aantal patiƫnten met mentale klachten

Mentale aandoeningen aantallen

Onvrede over huidige medicijnen

Een andere reden voor hernieuwde interesse in psychedelica is ontevredenheid over veel huidige medicijnen, waarbij een steeds grotere groep mensen een standpunt inneemt dat deze verre van optimaal zijn. Veel medicijnen zijn gericht op symptoombestrijding, waarbij veel patiƫnten helaas lang afhankelijk blijven van toegediende medicatie. Een voorbeeld hierbij is angstremmer Xanax, ook wel bekend als Alprazolam. In de U.S. is dit middel in 2004 tot 17 miljoen keer voorgeschreven. In 2017 was dit aantal al gestegen naar boven de 25 miljoen. Getallen kunnen alleen dermate stijgen als er een zekere afhankelijkheid is van het middel.

Werking psychedelica en resultaten

De werking en voordelen van psychedelica

Hoe psychedelica tegemoet komt binnen de onvrede in huidige medicijnen

Met psychedelica is er iets aparts aan de hand. Enkele studies tonen aan dat het gebruik hiervan namelijk direct invloed heeft op de wijze waarop onze hersenen werken. Psychedelica stimuleert de aanmaak van hersencellen, en zorgt daarnaast ervoor dat er mogelijk makkelijker nieuwe verbindingen worden aangemaakt binnen het brein.

Psychedelica kan ervoor zorgen dat hersengedeeltes die normaal niet met elkaar communiceren, dit nu wel doen. Deze nieuwe verbindingen kunnen mogelijk lijden tot baanbrekende inzichten onder patiƫnten, waarmee oude gedachtepatronen eerder worden doorbroken. Het resultaat hiervan kan aantonen dat psychedelica zorgt voor veranderingen die langer, zo niet blijvend zijn. Hierdoor is er een goede kans dat patiƫnten minder afhankelijk zijn van deze vorm van medicatie.

Hersencommunicatie psilocybin

Links: het brein in normale toestand

Rechts: het brein onder invloed van psylocibine. Hersengedeeltes die normaal niet met elkaar communiceren doen dit nu wel.

Onderzoeken

Het onderzoek naar de mogelijke voordelen van psychedelica wordt wereldwijd uitgevoerd en groeit sterk. Het onderzoek wordt gedaan door universiteiten, non-profit organisaties, en een aantal bedrijven met een winstoogmerk. De meeste onderzoeken zijn momenteel nog lopend, waarbij de resultaten van enkele afgeronde onderzoeken al vrij te vinden zijn op het internet. Enkele korte voorbeelden van afgeronde onderzoeken en publicaties zijn hieronder raad te plegen.

1.Het effect van paddo extracten op overmatig drankgebruik

Een van de onderzoeken hierin is verricht door de Universiteit van New Mexico. De kandidaten voor dit onderzoek zijn vrijwilligers met een aangetoonde alcohol afhankelijkheid. Tijdens het onderzoek kreeg iedere kandidaat de werkzame stof uit paddo’s toegediend binnen 1 tot 2 therapeutische sessies. Resultaten uit het onderzoek laten zien dat paddo extracten mogelijk een effectief middel zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. De link naar het onderzoeksdocument is hier te raadplegen.

Alcoholverslaving en psilocybine

2.Het effect van paddo extracten op een despressie

Het wereldwijd bekende medisch tijdschrift The Lancet is een van de organisaties die een onderzoek heeft uitgevoerd naar het effect van paddo’s op patiĆ«nten die lijden aan een depressie. Tijdens dit onderzoek deden 12 vrijwilligers mee, waarvan na het toedienen van psychedelica gemoedstoestanden gedurende 3 maanden werden geĆ«valueerd. Het resultaat uit dit onderzoek laat zien dat paddo extracten kunnen zorgen voor een vermindering van depressieve klachten. Daarnaast werden verbeteringen waargenomen in andere mentale klachten, zoals angsten. Het onderzoek valt hier raad te plegen.

Depressie en psilocybine

Investeren in psychedelica – 5 redenen

Motieven om te investeren in psychedelica

Er zijn verschillende redenen waarom het beleggen in psychedelica interessant kan zijn. Enkele van deze redenen kunnen zijn:

Reden 1: Breken van het stigma dat heerst over psychedelica

Drugs als LSD en paddo’s worden nog vaak gezien alsĀ  gevaarlijk, verslavend, of illegaal. Veel mensen denken bij dit soort drugs al snel dat deze enkel genuttigd worden door hippies, of mensen met een achtergrond. Het is deze reden dat ervoor zorgt dat aandelen binnen psychedelica in eerste instantie ondergewaardeerd zullen zijn. Het is pas wanneer we het taboe op sommige drugs wegnemen, dat aandelen binnen deze sector waarschijnlijk een grote inhaalslag te wachten staat. Te verwachten valt dat dit taboe vervaagt wanneer we geleidelijk steeds meer positieve resultaten gaan zien. Resultaten komen voort uit klinische onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd door een tal van bedrijven.

Reden 2: De grootte van het probleem en de markt waarin psychedelica kan worden ingezet

Het probleem waarin deze medicijnen een uitkomst kunnen bieden is simpelweg enorm. In eerste instantie kijken beleggers hiervoor naar het probleem in de US, waarbij mentale aandoeningen uiteraard mensen schaden, maar daarnaast ook zware schade aanrichten aan de economie. Een voorbeeld hierbij is opioĆÆde (pijnstillers) verslaving, waarbij dit in de US terecht een crisis wordt genoemd. Er is een schatting door het Amerikaanse CDC gemaakt hoeveel schade de nationale economie in zijn geheel op jaarbasis lijdt door de pijnstiller crisis. Deze schatting komt uit op het verbijsterende bedrag van bijna 80$ miljard. Momenteel wordt er dan ook geĆ«xperimenteerd met nieuwe psychedelische medicijnen als 18-MC, met als doel het afkicken van pijnstillers een stuk makkelijker te maken.

Opiodecrisis US
Reden 3: Nadruk op therapeutische doeleinden zorgt voor een brede interesse

Veruit de meeste biotech bedrijven die onderzoek doen naar verschillende type psychedelica doen dit vanuit een therapeutisch oogpunt. Dit is een andere insteek dan recreatieve doeleinden, waarvan nog vaak sprake is binnen verschillende wiet aandelen. Tijdens het onderzoek naar psychedelica gaat het juist om een nieuwe vorm van medicijnen, wat hopelijk op grote schaal een flink aantal mensen gaat helpen. Alle medicijnen verlopen via officiƫle klinische trials, waarbij in de meeste gevallen het eindpunt een goedkeuring van het Amerikaanse FDA betreft. Er zijn tal van groepen die grote belangen hebben bij nieuwe medicijnen met FDA goedkeuring, ook overheden. Daarnaast zijn er farmaceutische reuzen die mogelijk goedgekeurde medicijnen, of zelfs bedrijven in deze sector willen opkopen.

Reden 4: De rol van psychedelica binnen mandjes aandelen

Een mandje aandelen bestaat uit soortgelijke aandelen binnen een bepaalde sector. Het wordt door beleggers vaak gebruikt om het risico te spreiden in betreffende sector. Psychedelica medicijnen valt onder farmacie, waar we nu nog vaak medicijnen vinden in de traditionele zin van het woord. Indien er positieve resultaten volgen op nieuwe vormen van psychedelische medicijnen kunnen deze onder het kader van risicomanagement eigenlijk niet ontbreken binnen opgestelde farmacie aandelenmandjes. Het door institutionele beleggers willen opnemen van psychedelica binnen deze mandjes zal hoogstwaarschijnlijk de waarde van dit soort aandelen doen verhogen.

Reden 5: Een aantal grote investeerders investeren al

Sinds eind 2020 zien we dat een paar grote namen al flink investeren in bedrijven die onderzoek en klinische proeven uitvoeren met psychedelica. Enkele voorbeelden zijn wereldbekende investeerders als Kevin O’Leary en Peter Thiel. Beide investeren in respectievelijk Mindmed, en ATAI Life Sciences. Voor Kevin was Mindmed zelfs zijn best presterende aandeel van 2020. Voor hem is de grote diversiteit aan verschillende onderzochte medicijnen een belangrijk argument om juist voor Mindmed te gaan. Er is hierdoor namelijk sprake van een stuk risicospreiding, waar beleggers uiteraard van smullen.

Het aantrekken van investeerders als Kevin O’Leary en Peter Thiel is overigens van levensbelang, juist voor dit soort bedrijven. Het belangrijkste voor dit soort bedrijven is dat er genoeg cash is om klinische onderzoeken voort te zetten. Indien onderzoeken vertragen, of zelfs stoppen door het gebrek aan cash, loopt een bedrijf in deze sector al snel het risico om te vallen.

Zakenman en Mindmed investeerder Kevin O’Leary (links) Atai investeerder Peter Thiel (Rechts):

Investeren in psychedelica - Afbeelding van investeerder Kevin 'o Leary
Investeren in psychedelica - Afbeelding van investeerder Peter Thiel

Investeren in psychedelica

Samenvatting

Gebeurtenissen als “the war on drugs” hebben een geruime tijd gezorgd voor een taboe op drugs als LSD en paddo’s. Het is pas sinds de laatste twee decennia dat dit taboe gedeeltelijk aan het verdwijnen is, waarmee het plaatsmaakt voor een hernieuwde interesse in het onderzoek naar psychedelica.

Oude en nieuwe medicijnen

Voor een hernieuwde interesse in psychedelica zijn een aantal redenen. Een van deze redenen betreft de toename van het aantal patiƫnten dat helaas met een mentale aandoening te maken heeft. Daarnaast heerst er een zekere onvrede over huidige medicijnen. In veel gevallen blijken ze niet effectief genoeg, en zorgen ze tevens voor een afhankelijkheid. Bestaande medicijnen bestrijden voornamelijk symptomen, en betrekken de persoon in kwestie hier niet bij. Dit is anders bij psychedelica, waarbij deze vorm van medicijnen meer als maatwerk wordt gezien voor de persoon die de behandeling krijgt. Hersenscans laten zien dat psychedelica er mogelijk voor kan zorgen dat hersengebieden die doorgaans niet met elkaar communiceren, dit nu wel doen. Er wordt nog onderzocht of dit gegeven lijdt tot nieuwe inzichten bij patiƫnten. Het kan wel eens zijn dat patiƫnten oude gedachtepatronen makkelijker doorbreken na een psychedelische therapie.

Redenen om te investeren

Lopende onderzoeken richten zich op het effect van psychedelica op onderliggende aandoeningen als een verslaving, angststoornis, depressie, of trauma. De eerste resultaten uit onderzoeken zijn tot dusver veelbelovend, waarbij patiĆ«nten verbeteringen ervaren binnen de intensiteit van genoemde mentale aandoeningen. Een andere reden die het beleggen in psychedelica interessant maakt is de markt die deze nieuwe vorm van medicijnen kan bereiken. Naast het menselijk leed, zorgen mentale aandoeningen ook voor schade aan de economie. Zo hebben we kunnen zien dat de pijnstiller crisis in US jaarlijks voor 78.5$ miljard schade zorgt. De belangen voor een nieuw goedgekeurd medicijn door de FDA zijn dan ook groot. Tot slot zijn er enkele grote investeerders die al reeds geĆÆnvesteerd hebben in de bedrijven die onderzoek doen naar psychedelica. Hierdoor hebben deze bedrijven meer cash om bestaande onderzoeken voort te zetten.

Type investering

Bij het investeren in psychedelica kijken we voornamelijk naar de prestaties van een aantal startende biotech bedrijven. Het beleggen in dit soort bedrijven wordt als redelijk risicovol gezien, waarbij een aandeel haar totale waarde verliest, of de kans heeft groot rendement te maken. Uiteindelijk hangt de uitkomst af van succesvolle onderzoeken, en of het betreffende medicijn uiteindelijk goedkeuring krijgt van het Amerikaanse FDA.

De meeste beleggers zullen dit soort aandelen zeer lang aanhouden, waarbij een periode van 5 jaar en langer reƫel is. Dit komt door de lange procedure die nieuwe medicijnen moeten ondergaan, alvorens er een FDA goedkeuring kan plaatsvinden. Dit wil echter niet zeggen dat we als belegger 5 jaar moeten wachten voordat er een stevige beweging plaatsvindt! Tussentijdse resultaten, financieringsrondes, nieuwe beursgangen, en mogelijke samenwerkingen zijn enkele voorbeelden die voor een interessant koersverloop kunnen zorgen. Daarnaast investeren we uiteraard in een mooi, groot en duurzaam iets, waarmee in de toekomst hopelijk een grote groep mensen baat hebben.

Altijd op de hoogte gehouden worden omtrent het investeren in psychedelica? Schrijf je in op Shroomstocks maandelijkse nieuwsbrief

  Bronnen

  LSD historie

  Wat is de geschiedenis van LSD (Jellinek)

  Aantal mensen in Nederland, met een depressie, angststoornis, of verslaving

  Cijfers depressie (CBS)
  Cijfers angststoornis (Volksgezondheid en zorg)
  Cijfers verslaving (Jellinek)

  Stijgend aantal patiƫnten in Nederland die lijden onder een angststoornis

  Trend prevalentie angststoornissen (Volksgezondheid en zorg)

  Effect van paddo’s op hersengedeeltes

  Hersenscan van hersenen onder invloed van de werkzame stof binnen paddo’s (Discover Magazine)

  Onderzoek naar effect paddo’s op alcoholverslaving & depressie

  Onderzoek naar effect op alcoholverslaving (Research Gate)
  Onderzoek naar effect op depressie (The Lancet)

  Informatie en cijfers opioĆÆden in US

  Cijfers en informatie (NCBI)
  Cijfers en economische schade door misbruik opioĆÆden (National Institute Drug Abuse)

  Kevin O’Leary over Mindmed in een interview samen met JR Rahn (CEO Mindmed)

  Interview

  Nieuws en informatie over het investeren in een nieuwe vorm van medicijnen