COMPASS featured image

Studie toont positieve resultaten COMP360, vergeleken met escitalopram

New England Journal of Medicine publiceert verkennende studie die signalen toont van positieve activiteit in COMP360 psilocybine, vergeleken met antidepressivum escitalopram.

COMPASS Pathways is een bedrijf in de geestelijke gezondheidszorg dat zich toelegt op het versnellen van de toegang van patiënten tot wetenschappelijk onderbouwde innovatie op het gebied van geestelijke gezondheid. Het bedrijf verwelkomde onlangs een studie die in de New England Journal of Medicine (NEJM) werd gepubliceerd. De studie toonde signalen van positieve activiteit in COMP360 psilocybine, waarbij de stof werd vergeleken met het standaard antidepressivum escitalopram, bedoeld tegen een depressieve stoornis (MDD).

Het onderzoek is ontworpen en uitgevoerd door een onderzoeksteam van Imperial College London, dat gebruikmaakt van COMPASS’s COMP360 psilocybine.

Dit was een verkennend, gerandomiseerd, dubbelblind klinisch onderzoek. Het doel was om de werkzaamheid en werkingsmechanismen van psilocybine te vergelijken met een zes weken durende kuur met escitalopram, een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI), voor MDD.

De studie concludeert dat de bevindingen van psilocybine verder moeten worden onderzocht in grotere studies.

Opzet van het onderzoek

De studie omvatte 59 deelnemers; 30 werden willekeurig toegewezen aan de psilocybine groep en 29 aan de escitalopram groep. Deelnemers aan de psilocybine groep kregen twee doses van 25 mg psilocybine met een tussenpoos van drie weken. Er was hierbij sprake van psychologische ondersteuning voor, tijdens en na elke psilocybine-toediening. Daarnaast werden voor deze groep gedurende zes weken dagelijkse placebocapsules ingezet. De escitalopram groep ontving twee doses van 1 mg psilocybine (verondersteld verwaarloosbaar effect) met een tussenpoos van drie weken. Hierbij was tevens sprake van gelijkwaardige psychologische ondersteuning dan dat voor de psilocybine groep. De groep voor escitalopram kreeg daarnaast zes weken dagelijkse escitalopram-capsules, met een doses van 10 mg gedurende de eerste drie weken, getitreerd tot 20 mg gedurende de volgende drie weken.

Resultaten van het onderzoek

De primaire maatstaf voor werkzaamheid betrof 16-item Quick Inventory of Depressive Symptomatology, afgekort (QIDS-SR-16). Er werd hierbij gewerkt met een startpunt voor iedere deelnemer, waarbij gegevens bij aanvang van het onderzoek zijn verkregen. Vervolgens is na een periode van 6 weken een eindscore opgezet. De score liet na zes weken geen significant verschil zien tussen psilocybine en escitalopram. Wél was er sprake van twee punten in het voordeel van de psilocybine groep in vergelijking met de escitalopram groep. Deze trend ten gunste van psilocybine was vanaf week één aanwezig.

Secundaire uitkomsten, waaronder door clinici beoordeelde depressieschalen, respons en remissie, wezen op de antidepressieve effecten van beide middelen; psilocybine vertoonde numerieke voordelen op klinische metingen in vergelijking met escitalopram. Op de depressieschalen die door clinici werden beoordeeld, toonde de verandering ten opzichte van de uitgangswaarde in week zes op de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), een behandelingsverschil van 7,2 punten ten gunste van psilocybine. De Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D-17) liet daarnaast een behandelingsverschil van 5,3 punten zien, in het voordeel van psilocybine. Responspercentages (een afname van 50% of meer op de QIDS-SR-16 totale score ten opzichte van de uitgangswaarde) in week zes waren 70,2% voor de psilocybine groep, vergeleken met 48,0% voor de escitalopram groep. De remissiepercentages (gedefinieerd als een QIDS-SR -16 totale score ≤5) in week zes waren respectievelijk 57,1% voor psilocybine, en 29,1% voor escitalopram. Vergelijkbare patronen ten gunste van psilocybine, werden gevonden in andere secundaire eindpunten die werk en sociaal functioneren, angst, vermijding, anhedonie en welzijn meten. Dergelijke secundaire eindpunten waren niet gecorrigeerd voor veelvoud.

Percentages en ernst van bijwerkingen waren grotendeels vergelijkbaar tussen de omstandigheden; er was geen sprake van een specifieke bijwerking dat in verhouding eruit schoot. Bijwerkingen in de psilocybine groep waren doorgaans van voorbijgaande aard, waarbij deze optraden en ook weer verdwenen binnen 24 uur na de toedieningsdagen. De meest gemelde bijwerking was hierbij hoofdpijn. Er zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld.

COMPASS aan het woord

“In een onderzoeksgebied waar het erg moeilijk is om behandelingen te scheiden middels vergelijkende werkzaamheidstests, vond deze studie signalen die de voorkeur gaven aan psilocybine-therapie boven escitalopram. Dit is een bemoedigende, door onderzoekers geïnitieerde studie, die de behoefte ondersteunt voor aanvullend klinisch onderzoek. In grotere, goed aangedreven studies kan de werkzaamheid van COMP360 psilocybine in MDD nauwkeuriger worden bepaalt ”, aldus George Goldsmith, CEO en medeoprichter van COMPASS Pathways. “Bij COMPASS zijn we al toegewijd aan een volledig klinisch ontwikkelingsprogramma van psilocybine-therapie bij therapieresistente depressie. We weten dat er echter nog veel werk aan de winkel is, waarbij we uiteindelijk op feiten gebaseerde innovatie kunnen bieden aan patiënten die geen opties meer hebben bij een aantal psychische aandoeningen.”

Einde press-release

———————————————–

Toelichting Shroomstocks op dit nieuwsbericht

Veel lezers van dit nieuwsbericht zullen waarschijnlijk dubbele gedachtes hebben bij het lezen van de conclusie. Hierin wordt namelijk aangegeven dat er geen significant verschil aanwezig is tussen COMP360 psilocybine en escitalopram. Ondanks dat dit uiteraard nog steeds een krachtige prestatie is van psilocybine, zijn de échte voordelen van psilocybine tegenover escitalopram te vinden in de secundaire uitkomsten.

Binnen de secundaire uitkomsten zijn voornamelijk de resultaten  met betrekking tot respons en remissie uitzonderlijk te noemen. Respons in een term dat in het kader van dit onderzoek gebruikt wordt voor de mate van verandering in klachten. 70,2% van de deelnemers uit de psilocybine groep hadden een 50%> reductie met betrekking tot depressieve klachten. Ter vergelijking was er sprake van een 50%> reductie voor “slechts” 48% van de deelnemers uit de escitalopram groep.

Remissie betekent het verdwijnen van symptomen of tekenen van een ziekte. 57,1% van de deelnemers uit de COMP365 gaven na 6 weken aan dat de depressieve symptomen verdwenen waren. Wederom ter vergelijking, bij escitalopram gaf 29,1% van de deelnemers aan dat er sprake was van een remissie.

Tot slot, naast de primaire meting op de mate van een depressie, werden ook secundaire metingen gedaan op het sociaal functioneren, angst, vermijding, en overige. COMP360 psilocybine scoorde op ieder van deze secundaire metingen beter dan escitalopram. Er is onder psychedelische beleggers dan ook terecht sprake van optimisme bij het zien van resultaten uit dit onderzoek. Er is nog een lange weg te gaan, maar dit soort resultaten maken de weg vrij voor grotere onderzoeken.

Meer weten over COMPASS Pathways?

Bekijk het mini-profiel van dit bedrijf, inclusief actuele beurskoersen: Mini-Profiel

Bezoek de officiële website: Website

Discussieer dit bedrijf op het forum: Forum